ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
141 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ จักราช นครราชสีมา 88.53
142 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา บ้านคา ราชบุรี 88.48
143 องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก บ้านตาก ตาก 88.47
144 องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 88.43
145 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 88.41
146 องค์การบริหารส่วนตำบลคำหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี 88.40
147 องค์การบริหารส่วนตำบลเสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 88.40
148 องค์การบริหารส่วนตำบลสะแบง หนองหาน อุดรธานี 88.38
149 องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น 88.36
150 องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 88.36
151 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา 88.35
152 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร คลองขลุง กําแพงเพชร 88.33
153 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก ชนบท ขอนแก่น 88.33
154 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง พนัสนิคม ชลบุรี 88.32
155 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาด คลองขลุง กําแพงเพชร 88.32
156 องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ ท่าใหม่ จันทบุรี 88.31
157 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 88.29
158 องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบุรี 88.29
159 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล บัวลาย นครราชสีมา 88.27
160 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 88.25