ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
161 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 88.22
162 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 88.22
163 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 88.20
164 องค์การบริหารส่วนตำบลครน สวี ชุมพร 88.18
165 องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 88.16
166 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ชำนิ บุรีรัมย์ 88.15
167 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ หนองแซง สระบุรี 88.14
168 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 88.13
169 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย ท้ายเหมือง พังงา 88.05
170 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ สายบุรี ปัตตานี 88.00
171 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 87.96
172 องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก สามง่าม พิจิตร 87.96
173 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย 87.96
174 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 87.95
175 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 87.89
176 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 87.89
177 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา เขาชะเมา ระยอง 87.87
178 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร 87.85
179 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร 87.85
180 องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 87.82