ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
181 เทศบาลตำบลนายม เมืองอำนาจเจริญ อํานาจเจริญ 52.19
182 เทศบาลตำบลสระพังทอง เขาวง กาฬสินธุ์ 52.20
183 เทศบาลตำบลตลาดเขต พนมทวน กาญจนบุรี 52.24
184 เทศบาลตำบลเหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ 52.26
185 เทศบาลตำบลโป่ง บางละมุง ชลบุรี 52.30
186 เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 52.35
187 เทศบาลตำบลดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท 52.46
188 เทศบาลตำบลบางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 52.47
189 เทศบาลตำบลสวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม 52.49
190 เทศบาลตำบลบางหลวง บางเลน นครปฐม 52.53
191 เทศบาลตำบลกมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 52.57
192 เทศบาลตำบลอรัญญิก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 52.57
193 เทศบาลตำบลเมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 52.59
194 เทศบาลตำบลคำม่วง คำม่วง กาฬสินธุ์ 52.65
195 เทศบาลตำบลถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี 52.65
196 เทศบาลตำบลหนองหมู วิหารแดง สระบุรี 52.65
197 เทศบาลตำบลหนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบุรี 52.66
198 เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 52.78
199 เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง หางดง เชียงใหม่ 52.79
200 เทศบาลตำบลโพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท 52.87