ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
21 เทศบาลตำบลวังชิ้น วังชิ้น แพร่ 43.82
22 เทศบาลตำบลวิหารแดง วิหารแดง สระบุรี 43.97
23 เทศบาลตำบลโคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี 44.03
24 เทศบาลตำบลห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม 44.12
25 เทศบาลตำบลดอนมนต์ สตึก บุรีรัมย์ 44.24
26 เทศบาลตำบลเชียงขวัญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 44.47
27 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง เกาะสีชัง ชลบุรี 44.60
28 เทศบาลตำบลคำใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 44.79
29 เทศบาลตำบลประตูป่า เมืองลำพูน ลําพูน 44.80
30 เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง ศรีธาตุ อุดรธานี 44.99
31 เทศบาลตำบลสทิงพระ สทิงพระ สงขลา 45.15
32 เทศบาลตำบลนาป่า เมืองชลบุรี ชลบุรี 45.29
33 เทศบาลตำบลดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 45.34
34 เทศบาลตำบลโนนตาล เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45.35
35 เทศบาลตำบลบางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 45.54
36 เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 45.71
37 เทศบาลตำบลโชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 45.73
38 เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 45.75
39 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 45.78
40 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 45.86