ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
41 เทศบาลตำบลปลักแรด บางระกำ พิษณุโลก 45.89
42 เทศบาลตำบลจันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 45.92
43 เทศบาลตำบลนาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น 45.95
44 เทศบาลตำบลหนองบัว บ้านหมอ สระบุรี 45.96
45 เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา 46.12
46 เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ไทรโยค กาญจนบุรี 46.29
47 เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 46.37
48 เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ 46.44
49 เทศบาลตำบลบางขุด สรรคบุรี ชัยนาท 46.49
50 เทศบาลตำบลไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 46.63
51 เทศบาลตำบลศาลาแดง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 46.63
52 เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 46.67
53 เทศบาลตำบลลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 46.77
54 เทศบาลตำบลเกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 46.79
55 เทศบาลตำบลท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา 46.82
56 เทศบาลตำบลปากน้ำ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 46.83
57 เทศบาลตำบลไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 46.85
58 เทศบาลตำบลทรายมูล ทรายมูล ยโสธร 46.90
59 เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 46.91
60 เทศบาลตำบลจอมบึง จอมบึง ราชบุรี 46.92