ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
101 เทศบาลตำบลเมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา 48.76
102 เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 48.77
103 เทศบาลตำบลแสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 48.82
104 เทศบาลตำบลท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา 48.91
105 เทศบาลตำบลฟากห้วย อรัญประเทศ สระแก้ว 48.97
106 เทศบาลตำบลจักราช จักราช นครราชสีมา 49.07
107 เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ สัตหีบ ชลบุรี 49.17
108 เทศบาลตำบลบาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส 49.19
109 เทศบาลตำบลคำเตย ไทยเจริญ ยโสธร 49.28
110 เทศบาลตำบลท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง 49.36
111 เทศบาลตำบลพอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร 49.36
112 เทศบาลตำบลโคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี 49.37
113 เทศบาลตำบลบางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม 49.38
114 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 49.48
115 เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โพธิ์ทอง อ่างทอง 49.51
116 เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา 49.52
117 เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยา 49.55
118 เทศบาลตำบลท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 49.58
119 เทศบาลตำบลบ้านไร่ หาดใหญ่ สงขลา 49.62
120 เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 49.71