ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
121 เทศบาลตำบลบ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี 49.79
122 เทศบาลตำบลน้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 50.10
123 เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 50.24
124 เทศบาลตำบลห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 50.25
125 เทศบาลตำบลบรบือ บรบือ มหาสารคาม 50.30
126 เทศบาลตำบลเขาโจด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 50.32
127 เทศบาลตำบลจันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 50.36
128 เทศบาลตำบลนาทัน คำม่วง กาฬสินธุ์ 50.44
129 เทศบาลตำบลแม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50.48
130 เทศบาลตำบลโนนปอแดง ผาขาว เลย 50.58
131 เทศบาลตำบลบ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท 50.58
132 เทศบาลตำบลแม่ลานนา ลอง แพร่ 50.60
133 เทศบาลตำบลแม่ไร่ แม่จัน เชียงราย 50.61
134 เทศบาลตำบลห้วยหม้าย สอง แพร่ 50.69
135 เทศบาลตำบลนายูง นายูง อุดรธานี 50.74
136 เทศบาลตำบลอ่างคีรี มะขาม จันทบุรี 50.74
137 เทศบาลตำบลบางแก้ว บางแก้ว พัทลุง 50.75
138 เทศบาลตำบลวัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 50.76
139 เทศบาลตำบลบ้านปล้อง เทิง เชียงราย 50.78
140 เทศบาลตำบลท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม 50.83