ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
141 เทศบาลตำบลกุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 50.88
142 เทศบาลตำบลพิมพา บางปะกง ฉะเชิงเทรา 50.88
143 เทศบาลตำบลกุดสิม เขาวง กาฬสินธุ์ 50.92
144 เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ มะขาม จันทบุรี 50.93
145 เทศบาลตำบลปากแตระ ระโนด สงขลา 50.99
146 เทศบาลตำบลทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 51.04
147 เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา บางปลาม้า สุพรรณบุรี 51.05
148 เทศบาลตำบลอ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 51.08
149 เทศบาลตำบลป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 51.14
150 เทศบาลตำบลหลักเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 51.22
151 เทศบาลตำบลหนองหาน หนองหาน อุดรธานี 51.28
152 เทศบาลตำบลอิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 51.32
153 เทศบาลตำบลนาสีทอง รัตภูมิ สงขลา 51.35
154 เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ลับแล อุตรดิตถ์ 51.35
155 เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ 51.41
156 เทศบาลตำบลบ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ 51.45
157 เทศบาลตำบลท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี 51.51
158 เทศบาลตำบลค่ายเนินวง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 51.59
159 เทศบาลตำบลบ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 51.64
160 เทศบาลตำบลเบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี 51.65