ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
161 เทศบาลตำบลโพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 51.70
162 เทศบาลตำบลกงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา 51.72
163 เทศบาลตำบลแพรกหา ควนขนุน พัทลุง 51.73
164 เทศบาลตำบลหอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา 51.74
165 เทศบาลตำบลเขาขวาง โพธาราม ราชบุรี 51.85
166 เทศบาลตำบลทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 51.86
167 เทศบาลตำบลป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 51.86
168 เทศบาลตำบลม่วงคัน โพธิ์ทอง อ่างทอง 51.86
169 เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว สัตหีบ ชลบุรี 51.88
170 เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง จุน พะเยา 51.90
171 เทศบาลตำบลทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 51.94
172 เทศบาลตำบลหัวปลวก เสาไห้ สระบุรี 51.95
173 เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน เชียงกลาง น่าน 52.01
174 เทศบาลตำบลหนองชาก บ้านบึง ชลบุรี 52.02
175 เทศบาลตำบลวัดสิงห์ วัดสิงห์ ชัยนาท 52.06
176 เทศบาลตำบลหันคา หันคา ชัยนาท 52.06
177 เทศบาลตำบลเกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 52.07
178 เทศบาลตำบลแม่ขะจาน เวียงป่าเป้า เชียงราย 52.12
179 เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 52.13
180 เทศบาลตำบลขึ่ง เวียงสา น่าน 52.18