ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 เทศบาลตำบลกุฏโง้ง พนัสนิคม ชลบุรี 97.61
2 เทศบาลตำบลอุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ 96.78
3 เทศบาลตำบลบุแกรง จอมพระ สุรินทร์ 96.67
4 เทศบาลตำบลนาม่อง กุดบาก สกลนคร 96.66
5 เทศบาลตำบลโคกภู ภูพาน สกลนคร 96.65
6 เทศบาลตำบลกลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 95.88
7 เทศบาลตำบลแสนไห เวียงแหง เชียงใหม่ 95.39
8 เทศบาลตำบลนายายอาม นายายอาม จันทบุรี 94.78
9 เทศบาลตำบลวังพร้าว เกาะคา ลําปาง 93.47
10 เทศบาลตำบลสร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 93.42
11 เทศบาลตำบลพุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 93.36
12 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลําปาง 92.92
13 เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา 92.74
14 เทศบาลตำบลร่องคำ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 92.60
15 เทศบาลตำบลกุดไห กุดบาก สกลนคร 92.57
16 เทศบาลตำบลขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 92.57
17 เทศบาลตำบลคูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร 92.45
18 เทศบาลตำบลวังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร 92.40
19 เทศบาลตำบลกุดแฮด กุดบาก สกลนคร 92.39
20 เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 92.30