ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
281 เทศบาลตำบลเมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่ 82.14
282 เทศบาลตำบลละแม ละแม ชุมพร 82.07
283 เทศบาลตำบลกงไกรลาศ กงไกรลาศ สุโขทัย 81.99
284 เทศบาลตำบลหนองสองห้อง เมืองหนองคาย หนองคาย 81.99
285 เทศบาลตำบลบางกะจะ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 81.97
286 เทศบาลตำบลขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 81.93
287 เทศบาลตำบลเกาะยาว เกาะยาว พังงา 81.88
288 เทศบาลตำบลผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 81.87
289 เทศบาลตำบลห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร 81.83
290 เทศบาลตำบลแก้งคร้อ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 81.82
291 เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์ 81.80
292 เทศบาลตำบลบ้านสวน ควนขนุน พัทลุง 81.80
293 เทศบาลตำบลหินกอง หนองแค สระบุรี 81.77
294 เทศบาลตำบลเขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 81.71
295 เทศบาลตำบลดอนเขือง สว่างแดนดิน สกลนคร 81.70
296 เทศบาลตำบลน้ำสวย เมืองเลย เลย 81.68
297 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 81.67
298 เทศบาลตำบลตลุก สรรพยา ชัยนาท 81.66
299 เทศบาลตำบลสันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 81.65
300 เทศบาลตำบลคลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 81.64