ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
301 เทศบาลตำบลวิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 81.62
302 เทศบาลตำบลโพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 81.61
303 เทศบาลตำบลบ้านม่วง บ้านม่วง สกลนคร 81.52
304 เทศบาลตำบลปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 81.52
305 เทศบาลตำบลกงหรา กงหรา พัทลุง 81.47
306 เทศบาลตำบลโคกมะกอก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 81.47
307 เทศบาลตำบลท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร 81.47
308 เทศบาลตำบลวาใหญ่ อากาศอำนวย สกลนคร 81.43
309 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 81.42
310 เทศบาลตำบลวังทอง วังทอง พิษณุโลก 81.42
311 เทศบาลตำบลภูเขียว ภูเขียว ชัยภูมิ 81.41
312 เทศบาลตำบลพลา บ้านฉาง ระยอง 81.40
313 เทศบาลตำบลกู่แก้ว กู่แก้ว อุดรธานี 81.39
314 เทศบาลตำบลป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 81.38
315 เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 81.38
316 เทศบาลตำบลนาคู นาคู กาฬสินธุ์ 81.37
317 เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี 81.36
318 เทศบาลตำบลดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 81.34
319 เทศบาลตำบลควนเนียง ควนเนียง สงขลา 81.33
320 เทศบาลตำบลนาโป่ง เมืองเลย เลย 81.33