ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
361 เทศบาลตำบลสันทรายงาม เทิง เชียงราย 80.26
362 เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 80.22
363 เทศบาลตำบลป่าสัก เมืองลำพูน ลําพูน 80.12
364 เทศบาลตำบลวาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร 80.09
365 เทศบาลตำบลต้นธง เมืองลำพูน ลําพูน 80.08
366 เทศบาลตำบลห้วยแก้ว บางกระทุ่ม พิษณุโลก 80.08
367 เทศบาลตำบลเวียงสา เวียงสา น่าน 80.07
368 เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 80.03
369 เทศบาลตำบลหนองหิน หนองหิน เลย 80.02
370 เทศบาลตำบลตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี 80.00
371 เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย เมืองตราด ตราด 79.97
372 เทศบาลตำบลเนินขาม เนินขาม ชัยนาท 79.97
373 เทศบาลตำบลสองสลึง แกลง ระยอง 79.92
374 เทศบาลตำบลเขาทราย ทับคล้อ พิจิตร 79.90
375 เทศบาลตำบลลานสัก ลานสัก อุทัยธานี 79.88
376 เทศบาลตำบลควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 79.86
377 เทศบาลตำบลแม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ 79.86
378 เทศบาลตำบลสันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 79.86
379 เทศบาลตำบลห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี 79.86
380 เทศบาลตำบลม่วงยาย เวียงแก่น เชียงราย 79.83