ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
21 เทศบาลตำบลห้วยยาง กระนวน ขอนแก่น 92.20
22 เทศบาลตำบลบะหว้า อากาศอำนวย สกลนคร 91.98
23 เทศบาลตำบลตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 91.70
24 เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ 91.54
25 เทศบาลตำบลบัวสว่าง พรรณานิคม สกลนคร 91.53
26 เทศบาลตำบลหนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม 91.43
27 เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร 91.19
28 เทศบาลตำบลแร่ พังโคน สกลนคร 90.90
29 เทศบาลตำบลปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่ 90.85
30 เทศบาลตำบลวังยาง คลองขลุง กําแพงเพชร 90.80
31 เทศบาลตำบลฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร 90.67
32 เทศบาลตำบลทับปุด ทับปุด พังงา 90.63
33 เทศบาลตำบลชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 90.57
34 เทศบาลตำบลเวียง เชียงของ เชียงราย 90.51
35 เทศบาลตำบลท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 90.48
36 เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร 90.46
37 เทศบาลตำบลเขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี 90.44
38 เทศบาลตำบลบางเตย เมืองพังงา พังงา 90.40
39 เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย สกลนคร 90.35
40 เทศบาลตำบลเตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 90.34