ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
81 เทศบาลตำบลทุ่งใส สิชล นครศรีธรรมราช 88.21
82 เทศบาลตำบลหนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 88.18
83 เทศบาลตำบลกองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 88.16
84 เทศบาลตำบลท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 88.15
85 เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา ปลวกแดง ระยอง 88.12
86 เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี 88.12
87 เทศบาลตำบลยะหริ่ง ยะหริ่ง ปัตตานี 88.11
88 เทศบาลตำบลภูผาแดง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 88.09
89 เทศบาลตำบลท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 88.03
90 เทศบาลตำบลท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร 87.97
91 เทศบาลตำบลธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 87.96
92 เทศบาลตำบลท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 87.91
93 เทศบาลตำบลบ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี 87.80
94 เทศบาลตำบลมะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี 87.79
95 เทศบาลตำบลริมปิง เมืองลำพูน ลําพูน 87.78
96 เทศบาลตำบลวังหิน โนนแดง นครราชสีมา 87.72
97 เทศบาลตำบลศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 87.65
98 เทศบาลตำบลท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 87.62
99 เทศบาลตำบลนาคำ ศรีสงคราม นครพนม 87.54
100 เทศบาลตำบลตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 87.45