ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
101 เทศบาลตำบลหนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร 87.42
102 เทศบาลตำบลพรุใน เกาะยาว พังงา 87.41
103 เทศบาลตำบลหอคำ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 87.40
104 เทศบาลตำบลพลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี 87.35
105 เทศบาลตำบลหนองแซง หนองแซง สระบุรี 87.35
106 เทศบาลตำบลสนม สนม สุรินทร์ 87.17
107 เทศบาลตำบลกุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น 87.14
108 เทศบาลตำบลโพน คำม่วง กาฬสินธุ์ 87.11
109 เทศบาลตำบลคำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร 87.10
110 เทศบาลตำบลจำปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 87.04
111 เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 87.01
112 เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา 87.01
113 เทศบาลตำบลน้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น 86.97
114 เทศบาลตำบลลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 86.89
115 เทศบาลตำบลเนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 86.86
116 เทศบาลตำบลอุ้มผาง อุ้มผาง ตาก 86.83
117 เทศบาลตำบลหนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี 86.81
118 เทศบาลตำบลหนองควาย หางดง เชียงใหม่ 86.72
119 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่ 86.68
120 เทศบาลตำบลบางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 86.68