ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
41 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 75.83
42 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร 76.75
43 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 77.18
44 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 77.75
45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 78.39
46 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เมืองระนอง ระนอง 78.52
47 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลําภู 79.90
48 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี 80.30
49 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส 80.47
50 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 80.47
51 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 80.80
52 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 80.95
53 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 81.65
54 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร 81.81
55 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 83.25
56 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 83.35
57 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เมืองนครพนม นครพนม 84.09
58 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 84.15
59 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เมืองน่าน น่าน 84.39
60 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 84.88