ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 เทศบาลเมืองบ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 44.05
2 เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 45.22
3 เทศบาลเมืองนครพนม เมืองนครพนม นครพนม 45.64
4 เทศบาลเมืองบางระจัน บางระจัน สิงห์บุรี 46.74
5 เทศบาลเมืองคลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี 47.53
6 เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 48.78
7 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 49.63
8 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี 49.98
9 เทศบาลเมืองชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 51.39
10 เทศบาลเมืองบางริ้น เมืองระนอง ระนอง 51.61
11 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 51.67
12 เทศบาลเมืองโพธาราม โพธาราม ราชบุรี 52.64
13 เทศบาลเมืองบ้านหมี่ บ้านหมี่ ลพบุรี 52.95
14 เทศบาลเมืองสามพราน สามพราน นครปฐม 52.96
15 เทศบาลเมืองสิงหนคร สิงหนคร สงขลา 53.39
16 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 55.02
17 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย 56.00
18 เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลําภู 56.37
19 เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 56.58
20 เทศบาลเมืองท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 57.79