ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง บ้านม่วง สกลนคร 98.49
2 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ จอมพระ สุรินทร์ 98.20
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง นิคมน้ำอูน สกลนคร 97.75
4 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา 97.72
5 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา 96.21
6 องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสุข จอมพระ สุรินทร์ 96.14
7 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี 95.76
8 องค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณคาม นิคมน้ำอูน สกลนคร 95.58
9 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์ 95.51
10 องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร 95.50
11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 94.79
12 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร 94.69
13 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี 94.69
14 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 94.65
15 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 94.58
16 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามัคคี บึงสามัคคี กําแพงเพชร 94.54
17 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เซกา บึงกาฬ 94.43
18 องค์การบริหารส่วนตำบลอีง่อง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 93.60
19 องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 93.33
20 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 93.10