ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 36.40
2 เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 36.79
3 เทศบาลตำบลห้วย ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ 37.45
4 เทศบาลตำบลดงมะยาง ลืออำนาจ อํานาจเจริญ 38.67
5 เทศบาลตำบลน้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อํานาจเจริญ 38.75
6 เทศบาลตำบลหนองสอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 40.51
7 เทศบาลตำบลผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 40.73
8 เทศบาลตำบลศรีสตึก สตึก บุรีรัมย์ 40.77
9 เทศบาลตำบลหนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท 41.41
10 เทศบาลตำบลทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 41.97
11 เทศบาลตำบลร่มเกล้า นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 42.05
12 เทศบาลตำบลนาทับ จะนะ สงขลา 42.14
13 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สัตหีบ ชลบุรี 42.84
14 เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย พนมไพร ร้อยเอ็ด 42.98
15 เทศบาลตำบลเชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 43.01
16 เทศบาลตำบลกันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 43.03
17 เทศบาลตำบลสีดา สีดา นครราชสีมา 43.08
18 เทศบาลตำบลบ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 43.10
19 เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 43.40
20 เทศบาลตำบลบางเลน บางเลน นครปฐม 43.46