ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 50.91
2 เทศบาลนครนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 55.48
3 เทศบาลนครแหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี 62.23
4 เทศบาลนครสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 63.17
5 เทศบาลนครอ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 64.22
6 เทศบาลนครอุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 65.77
7 เทศบาลนครนนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี 77.00
8 เทศบาลนครลำปาง เมืองลำปาง ลําปาง 78.68
9 เทศบาลนครตรัง เมืองตรัง ตรัง 79.36
10 เทศบาลนครระยอง เมืองระยอง ระยอง 79.86
11 เทศบาลนครรังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 80.30
12 เทศบาลนครเชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย 80.65
13 เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 81.77
14 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 82.13
15 เทศบาลนครยะลา เมืองยะลา ยะลา 82.37
16 เทศบาลนครสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 82.80
17 เทศบาลนครสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 83.33
18 เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 83.35
19 เทศบาลนครสกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร 83.76
20 เทศบาลนครภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 84.11