ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 เทศบาลนครหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90.66
2 เทศบาลนครขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 86.80
3 เทศบาลนครนครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 85.40
4 เทศบาลนครปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 84.68
5 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84.15
6 เทศบาลนครภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 84.11
7 เทศบาลนครสกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร 83.76
8 เทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 83.35
9 เทศบาลนครสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 83.33
10 เทศบาลนครสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 82.80
11 เทศบาลนครยะลา เมืองยะลา ยะลา 82.37
12 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 82.13
13 เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 81.77
14 เทศบาลนครเชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย 80.65
15 เทศบาลนครรังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 80.30
16 เทศบาลนครระยอง เมืองระยอง ระยอง 79.86
17 เทศบาลนครตรัง เมืองตรัง ตรัง 79.36
18 เทศบาลนครลำปาง เมืองลำปาง ลําปาง 78.68
19 เทศบาลนครนนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี 77.00
20 เทศบาลนครอุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 65.77