ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี 55.19
2 กรุงเทพมหานคร - กรุงเทพมหานคร 91.48