ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 กรุงเทพมหานคร - กรุงเทพมหานคร 91.48
2 เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี 55.19