ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 เทศบาลเมืองคลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี 52.26
2 เทศบาลเมืองตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 52.86
3 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 53.27
4 เทศบาลเมืองท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 54.55
5 เทศบาลเมืองจันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 54.68
6 เทศบาลเมืองชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 59.46
7 เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 59.54
8 เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 59.89
9 เทศบาลเมืองท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี 62.58
10 เทศบาลเมืองปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 62.94
11 เทศบาลเมืองแสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 63.71
12 เทศบาลเมืองแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี 63.84
13 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย 63.85
14 เทศบาลเมืองพะเยา เมืองพะเยา พะเยา 64.01
15 เทศบาลเมืองชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร 64.90
16 เทศบาลเมืองกระนวน กระนวน ขอนแก่น 65.07
17 เทศบาลเมืองนาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 65.43
18 เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 65.62
19 เทศบาลเมืองดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 66.37
20 เทศบาลเมืองท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 66.97