ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว 99.29
2 เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 98.38
3 เทศบาลเมืองตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 98.32
4 เทศบาลเมืองทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 97.55
5 เทศบาลเมืองลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ 97.55
6 เทศบาลเมืองทับกวาง แก่งคอย สระบุรี 97.10
7 เทศบาลเมืองชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 96.96
8 เทศบาลเมืองหนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กําแพงเพชร 96.89
9 เทศบาลเมืองศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 96.79
10 เทศบาลเมืองสระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 96.75
11 เทศบาลเมืองสะเดา สะเดา สงขลา 96.67
12 เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว 96.61
13 เทศบาลเมืองพนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี 96.56
14 เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 96.34
15 เทศบาลเมืองบึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 96.27
16 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 96.23
17 เทศบาลเมืองน่าน เมืองน่าน น่าน 96.17
18 เทศบาลเมืองพิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 96.03
19 เทศบาลเมืองหนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย 95.96
20 เทศบาลเมืองแม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 95.90