ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 76.24
2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส 77.91
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 81.39
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท 81.50
5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 81.85
6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 84.76
7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 85.05
8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 86.44
9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 86.63
10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 87.86
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เมืองเลย เลย 88.09
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร กําแพงเพชร 88.56
13 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี 88.68
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 88.99
15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 89.33
16 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 89.38
17 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 89.89
18 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เมืองตราด ตราด 89.99
19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 90.08
20 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี 90.13