ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร 99.26
2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 98.60
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เมืองแพร่ แพร่ 98.10
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เกาะคา ลําปาง 98.02
5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 98.00
6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ 97.86
7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 97.58
8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง 97.52
9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 97.45
10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลําภู 97.36
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 96.87
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เมืองตรัง ตรัง 96.76
13 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เมืองน่าน น่าน 96.50
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก เมืองนครนายก นครนายก 96.36
15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 96.27
16 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 95.98
17 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 95.75
18 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย 95.60
19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี 95.54
20 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี 95.22