ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในประเภท
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 เทศบาลตำบลบะหว้า อากาศอำนวย สกลนคร 99.78
2 เทศบาลตำบลพนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 99.77
3 เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา กุดชุม ยโสธร 99.61
4 เทศบาลตำบลพระอินทราชา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 99.23
5 เทศบาลตำบลดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี 99.17
6 เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 99.12
7 เทศบาลตำบลผักตบ หนองหาน อุดรธานี 99.05
8 เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล พระยืน ขอนแก่น 99.05
9 เทศบาลตำบลโคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี 99.01
10 เทศบาลตำบลทางพระ โพธิ์ทอง อ่างทอง 98.94
11 เทศบาลตำบลท่าข้าม ฮอด เชียงใหม่ 98.87
12 เทศบาลตำบลหนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร 98.86
13 เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย 98.77
14 เทศบาลตำบลพระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 98.76
15 เทศบาลตำบลโคกภู ภูพาน สกลนคร 98.75
16 เทศบาลตำบลหนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร 98.71
17 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อากาศอำนวย สกลนคร 98.65
18 เทศบาลตำบลพันดอน กุมภวาปี อุดรธานี 98.60
19 เทศบาลตำบลบ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 98.59
20 เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง แสวงหา อ่างทอง 98.55