ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 37.98
2 เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 46.67
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี 48.25
4 องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 49.91
5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 51.81
6 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 52.07
7 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 56.67
8 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 57.11
9 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 57.30
10 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 57.50
11 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 57.67
12 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 58.03
13 องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี 58.66
14 เทศบาลตำบลเมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 59.36
15 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 59.38
16 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 60.62
17 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 60.91
18 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 61.20
19 เทศบาลตำบลนาดี นาดี ปราจีนบุรี 61.55
20 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 62.82