ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
21 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจันตคาม ปราจีนบุรี 63.51
22 เทศบาลตำบลประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 63.90
23 องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา นาดี ปราจีนบุรี 64.77
24 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเบา บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 65.27
25 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 65.44
26 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 66.43
27 เทศบาลตำบลสระบัว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 66.89
28 องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 66.97
29 เทศบาลตำบลกบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 67.63
30 องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 69.64
31 เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 69.95
32 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 71.23
33 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี นาดี ปราจีนบุรี 71.80
34 องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 71.86
35 องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 73.15
36 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 73.18
37 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 73.66
38 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 74.03
39 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 74.30
40 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 74.90