ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
41 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 76.68
42 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 77.34
43 เทศบาลตำบลโคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 77.63
44 องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 77.73
45 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 77.85
46 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 78.32
47 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 78.48
48 องค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี 79.23
49 องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 79.93
50 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 80.69
51 เทศบาลตำบลโคกมะกอก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 81.47
52 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 81.79
53 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 85.35
54 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 87.74
55 องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 88.16
56 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 88.85
57 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 89.29
58 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี 95.76