ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
21 องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก 63.51
22 องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน พรหมพิราม พิษณุโลก 63.64
23 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 63.89
24 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 63.89
25 องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 65.01
26 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65.07
27 เทศบาลตำบลบึงระมาณ บางระกำ พิษณุโลก 65.17
28 เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ บางระกำ พิษณุโลก 65.28
29 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65.94
30 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65.99
31 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 66.46
32 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก บางระกำ พิษณุโลก 66.82
33 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา บางระกำ พิษณุโลก 67.32
34 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา บางระกำ พิษณุโลก 68.27
35 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 68.36
36 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก 69.50
37 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 69.56
38 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก 69.56
39 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ วังทอง พิษณุโลก 69.56
40 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล วังทอง พิษณุโลก 69.98