ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
81 เทศบาลนครพิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 81.77
82 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก 82.28
83 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 82.53
84 องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 82.84
85 องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก 82.99
86 องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 83.08
87 เทศบาลตำบลหัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 83.11
88 เทศบาลตำบลบางระกำ บางระกำ พิษณุโลก 83.14
89 องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก 83.14
90 องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 83.26
91 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 84.17
92 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 84.19
93 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 84.71
94 เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 86.13
95 เทศบาลตำบลบ้านคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 86.14
96 เทศบาลตำบลเนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 86.86
97 องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก 86.95
98 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก 87.41
99 เทศบาลตำบลท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 87.62
100 องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 88.36