ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
101 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก 89.59
102 องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก 89.86