ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
41 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน บ้านฉาง ระยอง 77.56
42 เทศบาลตำบลสำนักท้อน บ้านฉาง ระยอง 77.59
43 เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 77.64
44 เทศบาลตำบลมะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง 79.02
45 เทศบาลตำบลทับมา เมืองระยอง ระยอง 79.24
46 เทศบาลตำบลชากบก บ้านค่าย ระยอง 79.29
47 เทศบาลนครระยอง เมืองระยอง ระยอง 79.86
48 เทศบาลตำบลสองสลึง แกลง ระยอง 79.92
49 เทศบาลตำบลบ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง 80.29
50 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เมืองระยอง ระยอง 80.66
51 เทศบาลตำบลพลา บ้านฉาง ระยอง 81.40
52 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เขาชะเมา ระยอง 81.80
53 องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยอง 82.64
54 องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 84.05
55 เทศบาลตำบลเชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 84.62
56 องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 85.02
57 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เมืองระยอง ระยอง 85.71
58 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 86.64
59 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา เขาชะเมา ระยอง 87.87
60 เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา ปลวกแดง ระยอง 88.12