ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 จังหวัดน่าน น่าน 90.15
2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เมืองน่าน น่าน 97.77
แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ