ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม กันตัง ตรัง 87.09
2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวี หาดสำราญ ตรัง 86.34
3 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ห้วยยอด ตรัง 84.57
4 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ห้วยยอด ตรัง 84.24
5 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส สิเกา ตรัง 82.17
6 องค์การบริหารส่วนตำบลปากคม ห้วยยอด ตรัง 82.15
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญ หาดสำราญ ตรัง 81.90
8 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร รัษฎา ตรัง 80.90
9 องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา รัษฎา ตรัง 80.49
10 องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย นาโยง ตรัง 80.25
11 เทศบาลเมืองกันตัง กันตัง ตรัง 79.83
12 เทศบาลนครตรัง เมืองตรัง ตรัง 79.36
13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ย่านตาขาว ตรัง 78.75
14 เทศบาลตำบลนาวง ห้วยยอด ตรัง 78.61
15 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 78.01
16 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ห้วยยอด ตรัง 77.79
17 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 77.73
18 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 77.52
19 องค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี กันตัง ตรัง 77.43
20 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง 77.40