ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างไห้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี 39.06
2 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร สายบุรี ปัตตานี 41.43
3 องค์การบริหารส่วนตำบลบาราโหม เมืองปัตตานี ปัตตานี 44.81
4 องค์การบริหารส่วนตำบลลางา มายอ ปัตตานี 47.20
5 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี 48.27
6 องค์การบริหารส่วนตำบลกอลำ ยะรัง ปัตตานี 49.17
7 องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง มายอ ปัตตานี 49.83
8 องค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน มายอ ปัตตานี 50.44
9 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ยะรัง ปัตตานี 51.79
10 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี 51.81
11 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี 52.09
12 องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี 54.46
13 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโละ เมืองปัตตานี ปัตตานี 55.69
14 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 56.74
15 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี 58.04
16 องค์การบริหารส่วนตำบลระแว้ง ยะรัง ปัตตานี 58.07
17 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา หนองจิก ปัตตานี 58.11
18 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี 58.21
19 เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 58.27
20 องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี 60.23