ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี 94.69
2 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมานิง เมืองปัตตานี ปัตตานี 92.71
3 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี 92.25
4 องค์การบริหารส่วนตำบลกะดุนง สายบุรี ปัตตานี 91.93
5 เทศบาลตำบลเตราะบอน สายบุรี ปัตตานี 90.34
6 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี 89.43
7 องค์การบริหารส่วนตำบลคอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี 89.09
8 เทศบาลตำบลยะหริ่ง ยะหริ่ง ปัตตานี 88.11
9 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ สายบุรี ปัตตานี 88.00
10 เทศบาลตำบลมะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี 87.79
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี 86.92
12 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี 86.80
13 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี 86.45
14 องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี 86.38
15 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาวา หนองจิก ปัตตานี 86.05
16 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี 85.75
17 องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี 85.73
18 องค์การบริหารส่วนตำบลปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี 85.72
19 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี 84.45
20 เทศบาลตำบลตอหลัง ยะหริ่ง ปัตตานี 84.45