ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เมืองพังงา พังงา 36.92
2 เทศบาลตำบลคึกคัก ตะกั่วป่า พังงา 48.53
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา 48.56
4 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เมืองพังงา พังงา 52.78
5 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง คุระบุรี พังงา 52.91
6 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ทับปุด พังงา 56.54
7 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ทับปุด พังงา 56.66
8 องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร ตะกั่วป่า พังงา 57.57
9 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ คุระบุรี พังงา 57.98
10 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา 58.61
11 เทศบาลตำบลท่านา กะปง พังงา 58.67
12 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเหรียง ทับปุด พังงา 59.58
13 องค์การบริหารส่วนตำบลรมณีย์ กะปง พังงา 60.47
14 เทศบาลเมืองตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา 62.61
15 เทศบาลตำบลคุระบุรี คุระบุรี พังงา 64.97
16 เทศบาลตำบลท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา 65.18
17 เทศบาลตำบลลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา 65.68
18 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา 67.02
19 องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ตะกั่วป่า พังงา 67.78
20 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา กะปง พังงา 69.34