ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 56.57
2 องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ถลาง ภูเก็ต 60.42
3 เทศบาลตำบลศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 62.58
4 เทศบาลตำบลราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 63.60
5 เทศบาลตำบลป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 70.01
6 เทศบาลตำบลเชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 74.35
7 เทศบาลตำบลรัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76.05
8 เทศบาลตำบลกะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76.36
9 เทศบาลเมืองป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต 77.18
10 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 78.25
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 79.49
12 เทศบาลตำบลวิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 81.62
13 เทศบาลนครภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 84.11