ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 เทศบาลนครภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 84.11
2 เทศบาลตำบลวิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 81.62
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 79.49
4 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 78.25
5 เทศบาลเมืองป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต 77.18
6 เทศบาลตำบลกะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76.36
7 เทศบาลตำบลรัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 76.05
8 เทศบาลตำบลเชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 74.35
9 เทศบาลตำบลป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 70.01
10 เทศบาลตำบลราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 63.60
11 เทศบาลตำบลศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 62.58
12 องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ถลาง ภูเก็ต 60.42
13 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 56.57