ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลอีง่อง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 93.60
2 เทศบาลตำบลจำปาขัน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 87.04
3 เทศบาลตำบลธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 86.08
4 องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 85.26
5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 83.65
6 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 81.65
7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 81.28
8 องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 79.47
9 เทศบาลตำบลโพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด 78.59
10 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 78.42
11 องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 78.12
12 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 77.92
13 เทศบาลตำบลเสลภูมิ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 77.82
14 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 77.48
15 เทศบาลตำบลเมืองสรวง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 76.92
16 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 76.88
17 เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด 76.57
18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 75.64
19 องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 75.41
20 เทศบาลตำบลชุมพร เมยวดี ร้อยเอ็ด 75.35