ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว บ้านค่าย ระยอง 89.10
2 เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา ปลวกแดง ระยอง 88.12
3 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา เขาชะเมา ระยอง 87.87
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 86.64
5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เมืองระยอง ระยอง 85.71
6 องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 85.02
7 เทศบาลตำบลเชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 84.62
8 องค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 84.05
9 องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยอง 82.64
10 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เขาชะเมา ระยอง 81.80
11 เทศบาลตำบลพลา บ้านฉาง ระยอง 81.40
12 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เมืองระยอง ระยอง 80.66
13 เทศบาลตำบลบ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง 80.29
14 เทศบาลตำบลสองสลึง แกลง ระยอง 79.92
15 เทศบาลนครระยอง เมืองระยอง ระยอง 79.86
16 เทศบาลตำบลชากบก บ้านค่าย ระยอง 79.29
17 เทศบาลตำบลทับมา เมืองระยอง ระยอง 79.24
18 เทศบาลตำบลมะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง 79.02
19 เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 77.64
20 เทศบาลตำบลสำนักท้อน บ้านฉาง ระยอง 77.59