ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ ท่าลี่ เลย 92.10
2 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง นาแห้ว เลย 90.59
3 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เมืองเลย เลย 89.12
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย 87.96
5 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดทรายขาว เชียงคาน เลย 87.77
6 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ นาด้วง เลย 87.64
7 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง ภูเรือ เลย 87.22
8 องค์การบริหารส่วนตำบลผาบิ้ง วังสะพุง เลย 85.10
9 เทศบาลเมืองเลย เมืองเลย เลย 85.04
10 องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม ปากชม เลย 84.85
11 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 84.80
12 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักษ์ เมืองเลย เลย 84.78
13 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ภูเรือ เลย 84.63
14 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม ผาขาว เลย 84.54
15 เทศบาลตำบลนาด้วง นาด้วง เลย 83.85
16 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง ด่านซ้าย เลย 83.44
17 เทศบาลตำบลปากชม ปากชม เลย 83.37
18 เทศบาลตำบลภูกระดึง ภูกระดึง เลย 83.35
19 เทศบาลตำบลนาแห้ว นาแห้ว เลย 83.21
20 เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย 82.85