ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 เทศบาลตำบลแสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 48.82
2 เทศบาลตำบลจันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 50.36
3 เทศบาลตำบลอ่างคีรี มะขาม จันทบุรี 50.74
4 เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ มะขาม จันทบุรี 50.93
5 เทศบาลตำบลทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 51.04
6 เทศบาลตำบลค่ายเนินวง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 51.59
7 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี 52.36
8 เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 52.78
9 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส ขลุง จันทบุรี 53.02
10 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด นายายอาม จันทบุรี 55.83
11 เทศบาลตำบลวันยาว ขลุง จันทบุรี 55.98
12 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด ท่าใหม่ จันทบุรี 56.41
13 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี 56.55
14 เทศบาลเมืองท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 57.79
15 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 57.94
16 องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย แหลมสิงห์ จันทบุรี 58.04
17 เทศบาลเมืองท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี 59.21
18 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 60.36
19 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี 60.75
20 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี 62.11