ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 เทศบาลตำบลกลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 95.88
2 เทศบาลตำบลตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 87.45
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 87.33
4 เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 87.01
5 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 86.25
6 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทัย 84.70
7 องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ศรีสำโรง สุโขทัย 82.57
8 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย 82.48
9 เทศบาลตำบลกงไกรลาศ กงไกรลาศ สุโขทัย 81.99
10 เทศบาลตำบลคลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย 81.04
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 79.19
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 78.08
13 องค์การบริหารส่วนตำบลกง กงไกรลาศ สุโขทัย 77.60
14 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ศรีนคร สุโขทัย 77.02
15 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย 76.78
16 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 76.66
17 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง คีรีมาศ สุโขทัย 76.65
18 องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย 75.86
19 เทศบาลเมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 75.71
20 เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 75.60