ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 36.40
2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 43.24
3 เทศบาลตำบลเกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 46.79
4 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 47.43
5 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 47.86
6 เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา 49.52
7 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 49.75
8 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 49.75
9 เทศบาลตำบลพิมพา บางปะกง ฉะเชิงเทรา 50.88
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 51.17
11 เทศบาลตำบลหอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา 51.74
12 องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 52.49
13 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 53.24
14 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 53.58
15 องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 55.83
16 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวน บางคล้า ฉะเชิงเทรา 55.90
17 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 56.71
18 เทศบาลตำบลหัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 56.76
19 เทศบาลตำบลสนามชัยเขต สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 58.00
20 องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 58.28