ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด
# หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด คะแนนเฉลี่ย
1 เทศบาลตำบลกุฏโง้ง พนัสนิคม ชลบุรี 97.61
2 เทศบาลเมืองพนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี 97.31
3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง พนัสนิคม ชลบุรี 90.86
4 เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี 89.75
5 เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก บ้านบึง ชลบุรี 89.69
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี 89.24
7 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเซิด พนัสนิคม ชลบุรี 88.99
8 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง พนัสนิคม ชลบุรี 88.32
9 เทศบาลตำบลท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 87.91
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี 87.48
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกวางทอง บ่อทอง ชลบุรี 87.06
12 เทศบาลเมืองบ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 85.99
13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด พนัสนิคม ชลบุรี 85.49
14 เทศบาลตำบลหนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี 85.42
15 เทศบาลตำบลเสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 85.01
16 องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง พานทอง ชลบุรี 84.87
17 เทศบาลเมืองบ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 84.84
18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 84.77
19 เทศบาลเมืองหนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 84.62
20 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 84.24